Guangzhou Zokea Clothing Co., Ltd.
Đảm bảo thương mại
Nhà cung cấp hỗ trợ Thương mại Đảm bảo - Một dịch vụ miễn phí bảo vệ các đơn đặt hàng của bạn từ thanh toán đến giao hàng.
Giới hạn đảm bảo thương mại của các nhà cung cấpUS $35,000
Nhà cung cấp Vàng
Nhà cung cấp hạng Vàng là tư cách thành viên cao cấp dành cho các nhà cung cấp trên Alibaba.com. Các thành viên có được các phương thúc toàn diện để quảng bá sản phẩm của họ, tối đa hóa tiếp xúc sản phẩm và tăng lợi tức đầu tư.

Welcome to ZOKEA,the ultimate brand shop for modest quality muslim clothing straight from China factory.

 

ZOKEA was founded in 2003,it produces and sells quality muslim clothing for women,men and kids.It not only offers stock of the most hot selling items but also offers custom OEM/ODM service based on customer designs.its products are famous for high quality materials and good workmanship.

 

ZOKEA is committed to providing superior quality muslim clothing products at competitive prices and timely delivery. Cooperate with ZOKEA and win in future business.